Strona głównaAktualnościWykonujemy badania w kierunku paciorkowców z grupy B (GBS) u ciężarnych będących pod opieką gabinetu

Wykonujemy badania w kierunku paciorkowców z grupy B (GBS) u ciężarnych będących pod opieką gabinetu

Proponujemy wykonywanie posiewów w kierunku paciokowców z grupy B u wszystkich ciężarnych będących pod opieką gabinetu.
 

 

Proponujemy wykonywanie posiewów w kierunku paciokowców z grupy B u wszystkich ciężarnych będących pod opieką gabinetu.

    Paciorkowce typu B (GBS) to bakterie, które dość często występują w pochwie lub przewodzie pokarmowym kobiet ciężarnych. Zwykle nie powodują objawów, ale bywają niezwykle groźne jeżeli dojdzie w czasie porodu do zakażenia noworodka. GBS mogą stać się przyczyną ciężkich i bardzo groźnych chorób u noworodków. W większości przypadków zakażenie u noworodków rozwija się w 1. tygodniu życia jako wczesna posocznica noworodków. Późna postać choroby pojawia się u noworodków po 1. tygodniu życia, zwykle w pierwszych 3 miesiącach. U noworodków z inwazyjną postacią choroby może wystąpić również zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie szpiku kostnego lub ropne zapalenie stawów. Choroby te mogą stać się przyczyną śmierci noworodka. Śmiertelność w przypadku posocznicy wywołanej przez GBS w latach 70. wynosiła 50%; w latach 90. śmiertelność z powodu wczesnej i późnej postaci choroby zmniejszyła się do 4%, głównie wskutek postępów w opiece neonatologicznej. GBS występują w pochwie lub odbytnicy u około 10-30% ciężarnych kobiet. Kolonizacja ma charakter przejściowy lub przewlekły. Występowanie GBS u ciężarnej we wczesnej ciąży nie jest groźne. Natomiast obecność GBS w pochwie w czasie porodu grozi wystąpieniem wczesnej posocznicy u noworodków.

    Do zakażenia płodu od rodzacej dochodzi przede wszystkim po rozpoczęciu porodu lub po przedwczesnym odpłynięciu płynu owodniowego. Wykonanie posiewu z pochwy i odbytnicy w kierunku GBS w zaawansowanej ciąży pozwala zidentyfikować kobiety, u których istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na rodzące się dziecko. Zalecamy wykonywanie posiewów w kierunku paciorkowców z grupy B z pochwy i odbytnicy u wszystkich ciężarnych kobiet pomiędzy 35. a 37. tygodniem ciąży.

   Dodatni wynik badania stanowi wskazanie do podawania antybiotyków w czasie porodu które zapobiegają zakażeniu noworodka i tym samym pozwalają na zapobieganie powikłaniom.